Aanmelding open voor de brugklas én klas 3!

17-12-2020

Niet alleen in de brugklas, ook in de derde klas zijn nog plaatsen beschikbaar voor het nieuwe schooljaar!

De voorlichting, doe-middagen en aanmelding voor de brugklas zijn in volle gang. Een spannende periode. 


Maar… niet alleen in de brugklas, ook in de derde klas zijn nog plaatsen beschikbaar!

Wij hebben plaats in klas 3 van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg in de profielen:

 

- Economie en Ondernemen,
- Media, Vormgeving en ICT,
- Zorg en Welzijn.

Ook hebben we plaats in klas 3 van de Theoretische Leerweg:
Regulier, Route 83 / Media, Vormgeving en ICT.

Met een diploma van de Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg kan uw kind naar het MBO.
Met een diploma van Theoretische Leerweg kan uw kind naar het MBO én de Havo.