De schoolexamens voor TL4 zijn aangepast!

1-4-2020

Zoals u gisteravond wellicht heeft vernomen, blijven de scholen in elk geval dicht tot aan de meivakantie. Ook voor alle examenleerlingen. Zij moeten dus van afstand de nog openstaande onderdelen van het Schoolexamen afleggen.

Voor een aantal onderdelen hebben we gezocht naar een passende manier om wél op een realistische manier de leerstof af te ronden. We leggen nu de laatste hand aan de vervangende opdrachten. Docenten zullen zo snel mogelijk de aangepaste opdrachten bekendmaken. Een compleet overzicht van de aanpassingen treft u aan als u op de onderstaande link klikt.
 

Voor de verschillende onderdelen hanteren we drie uiterste inlevertijdstippen waarop de leerlingen hun gemaakte werk moeten inleveren. Eerder mag natuurlijk altijd!

Dat zijn:

donderdag 9 april voor 12.00 uur,

donderdag 16 april voor 12.00 uur en

donderdag 23 april voor 12.00 uur.

 

Het rooster van de praktische opdrachten vind je hier:

Rooster praktische opdrachten