Schoolleiding

Het Montessori Vaklyceum maakt deel uit van Openbaar Onderwijs Groningen.

  • Martin Meulema, rector

Teamleiders

De school is opgedeeld in drie teams. Elk team heeft een teamleider. Hij/zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van zijn team. De teamleiders zijn:

 

Van Iddekingeweg:

  • Lidy de Boer: teamleider beroepsgericht jaar 3 en 4

 

Vondellaan:

  • Bennie Gast: teamleider onderbouw
  • Walter Netjes: teamleider theoretische leerweg jaar 3 en 4

Schoolbestuur

Onze school maakt deel uit van de stichting Openbaar Onderwijs Groningen. Openbaar onderwijs betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Onder Openbaar Onderwijs Groningen vallen de openbare scholen voor basisonderwijs in de gemeente Groningen en de openbare scholen voor speciaal- en voortgezet onderwijs in de gemeente Groningen. Iedere school legt daarbij eigen accenten en profiteert van de kracht van samenwerking en een gemeenschappelijke ondersteuning.
Zie voor meer informatie www.o2g2.nl.