Onze vakken

Op alle niveaus worden de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde gegeven. Nederlands en Engels zijn voor alle leerlingen verplichte examenvakken.

We geven alle vakken op de manier die past bij het Montessorionderwijs: gericht op het leggen van verbanden en een brede ontwikkeling. Leerlingen leren samenwerken, kiezen, plannen en reflecteren. Er is aandacht voor hun talenten en ze krijgen volop kansen om te ontdekken waar ze goed in zijn.

Aansluiten bij eigen niveau

Leerlingen krijgen zoveel mogelijk onderwijs dat aansluit bij hun eigen niveau, maar hoeven pas na twee jaar te kiezen voor het niveau waarin ze examen gaan doen.

Keuzevakken

Leerlingen kunnen keuzevakken volgen om kennis te maken met andere vakken, zoals yoga en taekwondo. Ze kunnen ook vaker vakken volgen die ze lastig vinden.

Digitaal werken

We willen onze leerlingen goed voorbereiden op de toekomst. Daarom vinden we het essentieel dat ze vanaf de eerste klas wennen aan het werken in een digitale leeromgeving. Daarom krijgen ze allemaal een laptop of tablet in bruikleen.

Toetsen

De leerlingen doen toetsen op hun eigen niveau en dat kan per vak verschillen.

Profielkeuze in de bovenbouw

In de bovenbouw kunnen de leerlingen kiezen voor drie profielen:

• Media, Vormgeving & ICT

• Zorg & Welzijn

• Economie & Ondernemen

afbeelding afbeelding