Ouder- en leerlingenraad

Vorig schooljaar hebben we een nieuwe Ouderraad (OR) én een nieuwe Leerlingenraad (LR) opgericht.

Ouderraad

De OR behartigt de belangen van ouders en leerlingen. De raad is de schakel tussen ouders en school en draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer in de school. De OR bestaat uit ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren en is klankbord en sparringpartner van de directie. De OR heeft geen beslissingsbevoegdheid maar geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en heeft een belangrijke signaalfunctie. Ook draagt de OR bij aan activiteiten als de Open Dag, thema-avonden en het oudercafé. De OR vergadert circa vijf keer per jaar.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de Ouderraad.

Leerlingenraad

De Leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen binnen de school en elke leerling kan via de Leerlingenraad zijn of haar ideeën kwijt. De signaalfuntie is een belangrijk aspect, de Leerlingenraad fungeert als ‘oren en ogen’ van de school. Zij heeft geen beslissingsbevoegdheid. De Leerlingenraad zal uit acht tot tien leerlingen uit diverse stromingen en jaarlagen bestaan, verkiezingen zullen niet nodig zijn. Onder begeleiding van een docent zullen deze leerlingen circa acht keer per jaar onder schooltijd vergaderen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen meer informatie over de Leerlingenraad.