Ouder- en leerlingenraad

De ouderraad en de leerlingenraad zijn verbindende schakels tussen ouders en school, en leerlingen en school. Beide dragen daardoor bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school.

Ouderraad (OR)

De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen. De raad bestaat uit ouders van leerlingen uit verschillende leerjaren en is klankbord en sparringpartner van de directie. De OR heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en heeft een belangrijke signaalfunctie. De OR vergadert circa vijf keer per jaar.
Aan het begin van het schooljaar ontvangt u meer informatie over de ouderraad. De ouderraad is bereikbaar via het mailadres ouderraadmvl@o2g2.nl 

Leerlingenraad

De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen binnen de school en elke leerling kan via de raad zijn of haar ideeën kwijt. Deze raad fungeert als de ‘oren en ogen’ van de school. Hij bestaat uit acht tot tien leerlingen uit diverse stromingen en jaarlagen. Onder begeleiding van een docent komen zij ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen meer informatie over de leerlingenraad.