Aanmelding

Aanmelding schooljaar 2020-2021

Via de websites van de scholen van de Openbaar Onderwijs Groningen kunt u uw kind digitaal aanmelden voor het schooljaar 2020-2021.

Wilt u uw kind bij onze school aanmelden, klik dan hier.

 

De toelatingscommissie neemt voor 1 mei een voorlopig toelatings- en plaatsingsbesluit. De definitieve plaatsing in een groep of stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2020 zijn. 

Hulp nodig?

Digitaal aanmelden Brugklassers en zij-instromers:

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier voor uw kind op één van de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via  de mail, aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360.

 

Aanmelding huidig schooljaar

Wilt u uw kind aanmelden voor het huidige schooljaar 2019-2020, dan kan dit alléén middels een papieren aanmeldingsformulier.

U kunt hiervoor contact opnemen met de leerlingenadministratie door te mailen naar aanmeldingenvo@o2g2.nl of bellen naar 050-3210360. U ontvangt een aanmeldingsformulier inclusief een retourenvelop.

Let op: dit is alléén voor leerlingen die dit schooljaar 2019-2020 willen starten en is niet bedoeld voor het aanmelden van nieuwe brugklasleerlingen voor schooljaar 2020-2021.

 

Ouderversie 2019-2020voor aanmelding schooljaar 2020-2021

Toelatingsbeleid in de overgang PO-VO

Transitiekalender PO-VO provincie 2019-2020