Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden voor het Montessori Vaklyceum voor volgend schooljaar of als zij-instromer voor dit schooljaar.

Aanmelding schooljaar 2019-2020

U kunt uw kind hier digitaal aanmelden. Deze link verwijst u naar het digitaal aanmeldformulier van Openbaar Onderwijs Groningen. 

 

De toelatingscommissie neemt voor 1 mei een voorlopig toelatings- en plaatsingsbesluit. De definitieve plaatsing in een groep of stroom vindt plaats na het afronden van de heroverwegingen i.v.m. de eindtoets. Dit zal uiterlijk 1 juni 2019 zijn. 

Hulp nodig?

Digitaal aanmelden Brugklassers en zij-instromers:

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van het digitale formulier of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier voor uw kind op één van de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via  de mail, aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360.

Zij-instromers 2018-2019

Voor zij-instromers kunt u een papieren aanmeldformulier opvragen door te mailen naar aanmeldingenvo@o2g2.nl of bellen naar 050-3210360. U ontvangt een aanmeldingsformulier inclusief een retourenvelop.

Let op: dit is alléén voor leerlingen die dit schooljaar 2018-2019 willen starten en is niet bedoeld voor het aanmelden van nieuwe brugklasleerlingen voor schooljaar 2019-2020.