Wie en wat wij zijn

Wij zijn een nieuwe Montessorischool voor vmbo-onderwijs. Vanaf het schooljaar 2016-2017 verzorgen wij vmbo-onderwijs op basis van de principes van Maria Montessori.

Het Montessori Vaklyceum is een openbare school gericht op het vmbo. Wij zijn de enige vmbo-school op basis van de Montessori-principes in het Noorden. Met Montessorionderwijs voor vmbo-leerlingen hebben we al vele jaren ervaring opgedaan op de Helperbrink. Daar is het Montessori Lyceum Groningen gevestigd. Een deel van onze vmbo-leerlingen en hun docenten komt van deze locatie.

Openbare Montessorischool

Het Montessori Vaklyceum is onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. We zijn een openbare school. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan middenin de samenleving. Daarom laten we graag zien wat er bij ons gebeurt en welke resultaten onze leerlingen halen.

Brede ontwikkeling

In het Montessorionderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen voorop. Onze school is dan ook bijzonder geschikt voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en opbloeien als ze de ruimte krijgen om te groeien. We leren ze om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Die ontwikkeling gaat geleidelijk: leerlingen krijgen steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid. De een leert dat sneller dan de ander. Onze docenten begeleiden dat proces en letten daarbij goed op wat de individuele leerling aan kan. Bij ons staat niet voortdurend een stok achter de deur: dit type onderwijs vraagt van leerlingen dat ze leren om steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor de sfeer in de klas. Niet voor niets gaat het Montessorionderwijs ervan uit dat we leerlingen leren om het zelf te doen.

Toelating

Op het Montessori Vaklyceum Groningen zijn leerlingen welkom met een schooladvies bb, kb, tl en tl/havo. Op al deze niveaus bieden we leerlingen die dat nodig hebben leerwegondersteuning (lwoo). Het schooladvies van de basisschool is bepalend voor toelating. Wij laten leerlingen geen toelatingsexamen of onderzoek doen.

Doorstroom

Wij vinden doorstroom naar het vervolgonderwijs essentieel voor de toekomst van onze leerlingen. Daarom werken we nauw samen met het mbo-onderwijs in Groningen en met het Montessori Lyceum Groningen. De eerste twee schooljaren werken we met dakpanklassen om het wisselen van niveau en opstromen naar de havo gemakkelijk te maken.