Wie en wat wij zijn

Wij zijn een Montessorischool voor vmbo-onderwijs. Wij verzorgen vmbo-onderwijs op basis van de principes van Maria Montessori en zijn daarmee uniek in het Noorden.

Openbare Montessorischool

Wij zijn onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen. Dat betekent dat iedereen welkom is, ongeacht levensbeschouwing of achtergrond. Wij staan middenin de samenleving en laten graag zien wat er bij ons gebeurt en welke resultaten onze leerlingen halen.

Brede ontwikkeling

In het Montessorionderwijs staat de brede ontwikkeling van leerlingen voorop. Onze school is bijzonder geschikt voor leerlingen die nieuwsgierig zijn en opbloeien als ze de ruimte krijgen om te groeien. We leren ze om te ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen. Die ontwikkeling gaat geleidelijk: leerlingen krijgen steeds meer vrijheid en verantwoordelijkheid. De een leert dat sneller dan de ander. Onze docenten begeleiden dat proces en letten daarbij goed op wat de individuele leerling aan kan. Ons onderwijs vraagt van leerlingen dat ze leren om steeds meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen ontwikkeling, maar ook voor de sfeer in de klas. Niet voor niets gaat het Montessorionderwijs ervan uit dat we leerlingen leren om het zelf te doen.

Toelating

Op het Montessori Vaklyceum Groningen zijn leerlingen welkom met een schooladvies bb, kb, tl en tl/havo. Het schooladvies van de basisschool is bepalend voor toelating. Wij laten leerlingen geen toelatingsexamen of onderzoek doen.

Doorstroom

Doorstroom naar het vervolgonderwijs is belangrijk voor de toekomst van onze leerlingen. Daarom werken we nauw samen met het mbo-onderwijs.