Praktische info en downloads

Hier kunt u informatie vinden die niet op onze website staat. Zoals formulieren om verlof aan te vragen, overzicht belangrijke datums en andere praktische zaken. Ook kunt u hier onze schoolgids downloaden. 

Schoolgids

Voor praktische zaken die met school te maken hebben, verwijzen we u graag naar onze schoolgids. Deze kunt u inkijken of downloaden, zie hieronder. Hier vindt u alles wat u wilt weten over bijvoorbeeld: lestijden, lestabellen, vakantieregeling, overgangsregelingen en dergelijke.

Schoolkosten

Alle informatie over schoolkosten kunt u in de schoolgids vinden.  Heeft u vragen over de schoolkosten, dan kunt u bellen met het Openbaar Onderwijs Groningen:
Telefoonnummer 050 - 321 03 00 of mailen naar ouderbijdrage@o2g2.nl.

 

Hieronder vind je praktische info en downloads.