Ouderbetrokkenheid

Als een kind naar het voortgezet onderwijs gaat, is dat ook een mijlpaal voor ouders. De gesprekken op het schoolplein behoren tot de verleden tijd. Wij betrekken ouders graag bij het schoolleven van hun kind. 

Dat ouders minder aanwezig zijn in het schoolleven van een middelbare scholier is een logische stap richting zelfstandigheid. Leerlingen doen veel meer zelf en nemen verantwoordelijkheid. Toch willen ouders graag betrokken zijn bij school. We houden ouders graag op de hoogte van belangrijke zaken. En we vinden het fijn als ouders meepraten en meedenken.

Communicatie met ouders

Op diverse manieren is er contact tussen school en ouders. Er worden bijvoorbeeld nieuwsbrieven verstuurd, informatie op de website geplaatst en er zijn diverse contactmomenten zoals ouderavonden en mentorgesprekken. Via Magister kunnen ouders de voortgang van hun kind op school volgen. Het gaat om zaken als aanwezigheid, cijfers, het lesrooster en het huiswerk. U krijgt toegang door met de juiste inloggegevens in te loggen. Aan het begin van het eerste jaar dat uw kind op het Montessori Vaklyceum zit, ontvangt u een code waarmee u toegang tot Magister krijgt.

De stem van de ouders

Ouders die actief mee willen praten over het beleid op onze school kunnen zitting nemen in de Medezeggenschapsraad of de ouderraad. Kijk op de volgende pagina's voor meer informatie:

• Medezeggenschapsraad

• Ouderraad