Begeleiding

Een intensieve begeleiding van onze leerlingen is bij ons vanzelfsprekend. Wij besteden veel aandacht aan de begeleiding van het leerproces, van de studie- en beroepskeuze en van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Coaches

Elke klas heeft bij ons twee coaches. Deze zijn voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt.

 

De coaches:

  • helpen leerlingen om te wennen aan de nieuwe school, afdeling of klas;
  • begeleiden leerlingen bij het onderwijsleerproces, bijvoorbeeld als het gaat om studievaardigheden;
  • inventariseren bij docenten hoe het met de ontwikkeling van de leerlingen gaat;
  • houden de studieresultaten van leerlingen bij en bespreken deze met leerling, ouders, docenten en teamleider;
  • begeleiden het studie- en beroepskeuzeproces van leerlingen;
  • bevorderen de goede sfeer in de klas door klasse- en individuele gesprekken;
  • organiseren gezellige activiteiten als klassenavonden en de sinterklaasviering;
  • houden in de gaten hoe leerlingen zich voelen;
  • zorgen dat de klas als groep goed functioneert;
  • verwijzen door bij problemen op school of thuis.

 

De coach is de spin in het web als het gaat om de begeleiding van onze leerlingen in hun leerproces. In veel gevallen is deze begeleiding voldoende. Het kan zijn dat een leerling meer begeleiding nodig heeft. Wij maken dan gebruik van het Interne OndersteuningsTeam (IOT). Dit team biedt vooral didactische en sociaal-emotionele ondersteuning. De school kan zo nodig een beroep doen op orthopedagogen, ondersteuningscoördinatoren, leerlingbegeleiders en onderwijsassistenten. De coach is in overleg met ouders, leerling en teamleider verantwoordelijk voor het aanmelden van een leerling bij dit team.

 

Kijk hier voor het ondersteuningsprofiel van onze school.