Grensverleggend

Op het Montessori Vaklyceum vinden we het belangrijk dat leerlingen over grenzen leren kijken. 

Grenzen verleggen doen onze leerlingen samen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen een goede band opbouwen met elkaar en de docenten. Daarom organiseren we in verschillende jaren excursies in binnen- en buitenland. Teambuilding speelt steeds een grote rol.

Excursies

De klassen veranderen door de jaren heen van samenstelling. De leerlingen vormen steeds nieuwe groepen. Om de onderlinge band te bevorderen, organiseren we geregeld activiteiten en excursies. Zo beginnen we het schooljaar in de eerste klas met een introductieweek. Ook in de volgende leerjaren gaan leerlingen op excursies. Welke dat zijn, hangt af van de richting die ze kiezen. 

Kunst en cultuur

Grensverleggend onderwijs houdt in dat we veel aandacht besteden aan de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Kunst en cultuur horen bij ons onderwijsaanbod. Leerlingen volgen bij ons creatieve vakken. In de onderbouw zijn dat vakken als drama, tekenen, webdesign en techniek.  Daarnaast kunnen ze kiezen voor vakken waarbij creativiteit en techniek centraal staan. We organiseren culturele excursies, zoals een bezoek aan een museum en theatervoorstellingen.