Loting eerste klas(sen) Montessori Vaklyceum schooljaar 2023-2024

16-3-2023

Na 15 maart 2023 is de termijn van aanmelding voor alle scholen in het voortgezet onderwijs (VO) in de stad Groningen gesloten. We zijn blij met het aantal leerlingen dat is aangemeld bij het Montessori Vaklyceum. Hartelijk dank voor uw vertrouwen.

Veel aanmeldingen

Net als u hebben ook veel andere ouders/verzorgers hun kind aangemeld voor onze school. In totaal hebben 146 kinderen hun eerste keuze laten vallen op onze school. Het liefst bieden we natuurlijk elke leerling die zich heeft aangemeld een plek. Helaas hebben we voor de eerste klassen niet voldoende plekken beschikbaar.

 

Vanwege het aantal aanmeldingen en de beschikbare plekken, moeten we loten. De loting wordt uitgevoerd door een onafhankelijke notaris en vindt plaats op donderdag 23 maart 2023.

 

Ouders/verzorgers van leerlingen die zijn aangemeld voor het Montessori Vaklyceum ontvangen op 17 maart 2023 een e-mail met meer informatie over de loting.

 

Uiterlijk 1 mei 2023 ontvangen ouders bericht over de toelating.

 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze site, daar vindt u meer informatie over het toelatingsbeleid en onze toelatingsprocedure.

 

Uitgeloot, hoe nu verder?

Natuurlijk hadden we het liefst alle leerlingen welkom geheten op onze school. Dat lukt helaas niet, maar we doen er alles aan om u en uw kind goed te begeleiden naar een andere fijne plek voor het volgen van voortgezet onderwijs (VO). Samen met alle VO-scholen van Openbaar Onderwijs Groningen zetten we ons hier voor in.